tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Pretty much Boss of the time that the bass drops on most dubstep songs.
Awe shiet man that drop.. it's B:055!
viết bởi mr_roliz 12 Tháng mười hai, 2011