tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
<noun, verb>
<adj. - b'ticklin'>

1)A butt tickle.
2)You know, a b'tickle.
<verb> Are you b'tickling?

<noun> I had a b'tickle last night.

<adj> That b'ticklin' turd.
viết bởi headshave 23 Tháng hai, 2009