tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The totally stupid, ghey, leetspeak way of spelling "boobies"
H@y M@rkuss, y@ w@nn@ g0 l00k @ Tiffanys b00b13z??
viết bởi ThaBigCheesy 31 Tháng tám, 2010