tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
bad ass dushebag for life
man when the only reason i get bitches and you dont is cause im a real badfl and you aint shit.

im a badfl, cant jock my swag.
viết bởi joyosmoo 21 Tháng mười một, 2010