tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When you laugh so hard & loud you sound like a goat and or sheep.
That show makes me BAHAHAHAHA, because its so fricken funny.
viết bởi CrazyMama 23 Tháng sáu, 2014