tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Bastard Ass Potato Flingin Commies
He jizzed in her face BAPFC style
viết bởi Turbulenc 13 Tháng sáu, 2003