tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Balls Deep in the Turd Cutter
Last night Sheryl let me go BD in the TC
viết bởi T Dizzle 30 Tháng mười một, 2006

Words related to BD in the TC

ass balls balls deep sex turd turd cutter