tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
beeeevv : a person who likes to baaah alot, and thinks shes a sheepp BEEEVVV
i love BEEEV .

lollz
viết bởi bevvheartsSHEEP 27 Tháng một, 2011