tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
(BET) Bacon Egg Turkey sandwich: A savory anytime snack made with bacon, fried egg, and turkey meat.
Man, that BET sandwich was delicious
viết bởi Shun Bo 10 Tháng tám, 2013