tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The noise you make when something gross is brought up.
2 girls 1 cup? BLEHHHHHHHK.
viết bởi OhmyJeckylYes 17 Tháng năm, 2011