tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Better Lucky Than Good
*Lost to an opponent when you felt you shouldn't have* BLTG
viết bởi jasmine33 07 Tháng bảy, 2013