Top Definition
One hot place to spend waaay too many hours of your life. Ya heard?
BMMB is swarming with fly honeys.
viết bởi Mindi 03 Tháng tư, 2004
The Bam Margera Message Board is a place to flame groupies(known as Bamtards.) This place really has nothing to do with Bam Margera. It's a great place to be.
Aight.. Aight.. AIGHT..
viết bởi Brandi-Lilu 25 Tháng ba, 2005
A kick ass place where you'll waste most of the day.
Visit the BMMB, y0,
viết bởi MorbidFreddie 18 Tháng tư, 2004
Big Mac Man Boobs
Someone who ate Big Macs frequently and get fat so he will get a pair of MAN BOOBS.
Josh: Hi, BmmB!
Jake(BmmB): STOP! U ARE BmmB!
Scott: LOL BmmB
Teacher: No more big mac jokes
viết bởi SandaimeSpaceMan 09 Tháng hai, 2008
A lesbian club in the heart of London.
Lezbo 1: Wanna go to BMMB?

Lezbo 2: Sure, we can make love there to.
viết bởi Richard.M 12 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×