tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Busting my nuts laughing
John: Wanna here a joke
Kenny:Sure
John: Knock knock
Kenny: whose...there?
John: Interrupting cheese
Kenny: Interruptin-
John: CHEESE
Kenny: BMNL!!!!! no that is not funny
viết bởi O-Zone 17 Tháng năm, 2010
 
2.
Bite Me Not Literaly, a snide remark to something someone says.
Friend 1:You suck at playing the guitar
Friend 2: BMNL bitch.
viết bởi Lizzie LaPointe 10 Tháng mười hai, 2007