BMO
A term popularized by the southern california automotive club "Socal Stangs" bmo means to 'beat me off'
Hey why dont you come over and BMO while i wash your car in that little outfit you like.
viết bởi Domin8- 04 Tháng chín, 2009
BMO
a term that stands for Big Momma Oza. A woman who is very chunky and loves to be gangbanged by 10 black men.
"See that chunky woman?"
"Yea what a BMO"
viết bởi MegaTroll 22 Tháng hai, 2012
BMO
Blaze me out.

Usually used on the internet to tell somebody that they want to smoke without potential teachers, parents, family members knowing. Can also be interpreted in the same way as "Smoke me out".
Yo where you at, BMO!
viết bởi \q-b/\b-q/ 04 Tháng năm, 2011
BMO
Burn Me Out!
Related to Smoke me out
BMO nigga I'm broke!!!
viết bởi 420evol 27 Tháng bảy, 2011
bmo
"bitch mackin outfit" means you got fresh swag and the babes will be all over you
"bro, you gunna get it in tonight?"

"forsure, i got my bmo"
viết bởi captnh00k 14 Tháng tám, 2011
BMO
Blaze Me Out!!!! ;)
BMO Dude!
viết bởi Cavy Wavy 26 Tháng chín, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×