tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
15.
BMO
Burn Me Out!
Related to Smoke me out
BMO nigga I'm broke!!!
viết bởi 420evol 27 Tháng bảy, 2011
 
16.
bmo
"bitch mackin outfit" means you got fresh swag and the babes will be all over you
"bro, you gunna get it in tonight?"

"forsure, i got my bmo"
viết bởi captnh00k 14 Tháng tám, 2011