tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A sassy creature of emence strength forged by lifting full beer kegs and consuming copius amounts of suppliments.
gambo you BMOG!
viết bởi Duncha 08 Tháng mười một, 2011