tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
ok...the deff is a lil bitch that couldnt roll with the tru gangs.....so u wanna see a *tru* g come at me
hahaha enuff said.......
viết bởi BMORESFINEST 03 Tháng tư, 2005