tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Bent over double laughing
Rachel was BODL at how sad Edward was to add a new acronym to Urban Dictionary.
viết bởi Superted 02 Tháng mười, 2012