tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
THE SHOTTIEST SHIT TALKING BITCH THE BEER PONG NATION HAS EVER SEEN
BRANDON BEEL IS A SHOTTY BITCH
viết bởi THE DUKE OF WAYNE 22 Tháng sáu, 2010