abbreviaton for business
I'm gay and I mean srs bsns.
viết bởi 13flol 25 Tháng tám, 2006
Top Definition
Big sweaty nutsack
George Fisher is a BSNS
viết bởi Xtreme2252 09 Tháng ba, 2009
BSN
Bio-Engineered Supplements & Nutrition

The best shit you can buy on the market!
BSN True-Mass is so delicious bro, I swear it tastes just like cake batter!
viết bởi iBJocking 30 Tháng một, 2012
BSN
Either
A.) Bio-Engineered Supplements and Nutrition

OR

B.) BIG SALTY NIGGER
Dude, Ronny Coleman is a BSN

Dude stop stealin my BSN shirt you fucking Egyptian, i got it with my nitrix.
viết bởi JR Summers 31 Tháng ba, 2008
bsn
bachelor of science in nursing
Julie got her bsn in California.
viết bởi AJ Lynes 14 Tháng bảy, 2006
Either:

A.) Bio-Engineered Supplements and Nutrition

OR

B.) BIG SALTY NIGGER
Dude, Ronny Coleman is a BSN

Dude stop stealin my BSN shirt you fucking Egyptian, i got it with my nitrix.
viết bởi JR Summers 31 Tháng ba, 2008
Bull shittin'
I was B-sn with my brother Chuck Bull Shitting Shooting the breeze
viết bởi Dan 69 24 Tháng năm, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×