tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Between the leg lips
Damn, Im trynta get in them BT Double L's
viết bởi JT 13 Tháng mười một, 2003