tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
Been there, done that, bought the fucking t-shirt.
Nihilisten: OMFG OMFG! I just discovered how hot this actor is!
Ajje: BTDBTFTS
viết bởi ajje 03 Tháng mười hai, 2003