tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Been there, done that, never again.
I don't go to crowded events anymore; BTDTNA.
viết bởi dgs1300 10 Tháng mười một, 2008