tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The best clanzor in the world.

UR~BAN DIC~TIO~NA~RY.
BTFzor rocks yo face with a pool stick.
viết bởi Lord Morganosuke 03 Tháng ba, 2005