tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Short for: Blasphemy! This is madness!
Persian Coward: Blasphemy! This is Madness! - BTIM
King Leonidas: THIS IS SPARTA!! *Kicks*
viết bởi King Leonidas 12 Tháng mười hai, 2007