tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Back to watching Anime
iluvshana:im goin 2 BTWA call if u need me
silver:S-SHANA DNT LEAVE ME
iluvshana:WHAT
silver:Hi
viết bởi iluvshana 12 Tháng mười hai, 2009

Words related to BTWA

brb computer lingo lol rolf ttyl