Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
Acronym for by the way I never stopped loving you.
Boy * I jus dumped mi gf.
Girl * rly? O btwinsly.
viết bởi dess; 26 Tháng bảy, 2009
3 2

Words related to BTWINSLY:

acronym btwinslu btwitiailwy love never