tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
By the way I think I am still in love with you
BTWITIASILWU..
viết bởi Mirarden 12 Tháng chín, 2010