tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
It is a way of saying By The Way I Think I Love You.
Girl: I g2g kk bye

Boy: BTWITILY

Girl:Huh?

Boy: By The Way I Think I Love You
viết bởi XxNovacaineXx 04 Tháng hai, 2009