Top Definition
-Text abbreviation for "Big Ups To You"
-used to express being impressed with someone's achievement or other positive outcome.
LittleMissFantastic: "I just beat Plants Vs. Zombies!"
DongKeeKong: "BU2U"

GirlPowrrr: "My bf just bought me a gym membership for Valentine's Day!"
ManRamm: "BU2U"

TheFlash: "I just got a 1/2 Marathon PR at that race yesterday!"
NeilB4Zod: "BU2U"
viết bởi saberTip 07 Tháng hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×