tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
Bring Your Own Display, Keyboard and Mouse. Describes a computer that's just a CPU.
Apple's new Mac Mini
viết bởi The Grammar Nazi 11 Tháng một, 2005
 
2.
Bring Your Own Display, Keyboard, and Monitor

Coined after Apple CEO Steve Job's 2005 Macworld San Franciso Keynote speech, when he was introducing the Mac mini.
"Now the Mac mini is BYODKM" - Steve Jobs
viết bởi MacFanatic05 11 Tháng một, 2005