tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Basicly Facebook,, i just switched the f from face and b from book.
Night Bacefook x
viết bởi NeonOC 04 Tháng tám, 2009