tìm từ bất kỳ, như là columbusing:
 
1.
If you are trying to get revenge on somebody wait untill they fall asleep then jizz on their pillow
"Last night I gave that kid a bad dream"
viết bởi raidermac0210 10 Tháng bảy, 2008