Top Definition
Someone who is terrible, sexually; bad in bed. To be lacking sexual skills. Can be either girl or guy.
"I had sex with Alex the other night. He's such a bad fuck."

"You're a bad fuck, you could improve greatly."

"Ashley is not someone I'd ever get with again, she's a bad fuck."
viết bởi DrunkenFools 15 Tháng một, 2012
Like badass, but like 10x better
Guy #1: *walks in with sweet bong* "Dude look what i got"
Guy #2: Thats badfuck
viết bởi cocktittiesweinerballs 08 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×