tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The worst dew in the world. The baddest dew ever not like bad in a good way but bad in a bad way.
Nic is a badewpat. He won't meet me for drinks
viết bởi Pizzaman6969 28 Tháng mười, 2013