tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When a girls bootay is soo big u have to stop and stare
Jennifer Lopez is so badonkadacious
viết bởi D-man24 31 Tháng mười hai, 2009