tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Someone who is extremely crazy, mentally unstable
Johnny was a bag of nuts last night
viết bởi md2941pd 29 Tháng mười hai, 2011