Top Definition
-noun
1. a shit-covered square of bathroom tissue affixed to a victim's bare back.

-verb (used with object)
1. to forcefully affix a shit-covered square of bathroom tissue to (someone or something)
The baghdad blanket was a nice touch, it really rounded out the drunken shaming of the passed-out douche.

"Dude, back the fuck off before i baghdad blanket your punk-ass"

"I'll never forget when HMA told me about the baghdad blanket..."
#shit #toilet #paper #baghdad #blanket #baghdad blanket #bagdad #tp #poop #bhagdad #baghdahd #iraq
viết bởi noxx001 13 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×