Top Definition
adjective.

Describes someone who has an interest in the Baha'i religion or who is open to religious experimentation.

Also describes someone who is flippant about made-up religions, such as Baha'i.
Person A: What is that necklace you're wearing of a million-point star?

Person B: Well, I'm thinking of expanding my horizons. Right now, I'm baha'i curious.

***

Person A: (flippantly) I'm totally cheating on Xenu with Bahallah.

Person B: (suspiciously) I thought you were only baha'i *curious.*

Person A: (with a smirk) I ain't curious no more!
#baha'i #religion #bi-curious #xenu #scientology
viết bởi Alexandra123 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×