Top Definition
adjective.

Describes someone who has an interest in the Baha'i religion or who is open to religious experimentation.

Also describes someone who is flippant about made-up religions, such as Baha'i.
Person A: What is that necklace you're wearing of a million-point star?

Person B: Well, I'm thinking of expanding my horizons. Right now, I'm baha'i curious.

***

Person A: (flippantly) I'm totally cheating on Xenu with Bahallah.

Person B: (suspiciously) I thought you were only baha'i *curious.*

Person A: (with a smirk) I ain't curious no more!
viết bởi Alexandra123 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×