tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Loud, raucous laughter. Replaces "LOL". laughter, very funny, hilarious, laughing.
Bahaaa, that's hilarious!
viết bởi Diamond & Pearls 20 Tháng tám, 2010