tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
the spanish version of Basically
when my mom saw mi Jutuve(youtube) she Bahically fainted
viết bởi JayVanity 11 Tháng bảy, 2010