Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Urban slang for the penis.
originated on the streets of granbury,
from Kurt and Brennan.
Suck my Bajijidid, it's a King Kong Ding Dong
viết bởi Booty Call Brennan 14 Tháng tư, 2008
9 7