tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
A black person with a British accent who likes to play the banjo.
That Bajilio is a magnificent musician.
viết bởi Ashley Brownie 18 Tháng mười, 2011