tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A tasty Jamaican waffle Grayson Patton eats.
He ate the bajingabonga for breakfast when he was in Jamaica.
viết bởi Gray Pat 29 Tháng mười một, 2010