tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
awesomness. it is pronounced bah-jin-gah-dink, say this word in a king julian accent.
bro, we are such bajingadinks.

or

bro, that was fecking bajingadink.
viết bởi backseat bogan 12 Tháng mười một, 2010