tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Air escaping from the vagina during sex/exercise
I bajingo-bombed during yoga!
viết bởi KatieCambo 14 Tháng sáu, 2011