tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Plural of Baka.
85%+ of Guild Wars players are nooby bakae.
viết bởi Lord Fureon 01 Tháng chín, 2008