Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A cute alternative to saying 'Baldur's Gate', a 1999 role-playing game on the PC.
You gonna be playing Bald Man's Gay all night, Timmy?
viết bởi cjwright79 02 Tháng tư, 2009
8 8

Words related to Bald Man's Gay:

baldur's gate fantasy in-joke pc game rpg