tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A bald man that looks good.
Damn. Check out that guy. He is baldilicious.
viết bởi Kdawg123456 07 Tháng bảy, 2011