Top Definition
The act of being givin a hand job underneath a table at lunch.
Origin: St. Johns
Originater:Brian Baldini
Dude i so got a Baldini today at lunch.
Dude did you hear about how that teacher gave john a Baldini....o thts so gross shes so ugly
viết bởi matt prince 07 Tháng hai, 2008
Adjective. To get shit done quickly without any fuss.
"Did you see how quick he Baldini'd that mate? In and out like a shot"
viết bởi Spurs Mad 82 21 Tháng sáu, 2013
one who admires himself in the mirror.
A person who empasises the S in this.
Flexing in the mirror jason said you want some of thissss?
viết bởi Chachi 10 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×