tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Someone/something that fails at being what it should be.
Guy: Brandon! you're such a Ballduck!
viết bởi ŦĥìşìşиőtŠρąrtą [ṌשּׁἦŽ] 23 Tháng mười, 2008

Words related to Ballduck

ball duck epic fail n00b noob nub spore